Seksuele voorlichting

Seksuele voorlichting op school aan kinderen en jongeren in regio Utrecht

Kinderen en jongeren hebben vaak veel vragen over relaties, seksualiteit en intimiteit. En wat is er nu leuker voor hen om tijdens een interactieve en positieve gastles al hun vragen hierover te kunnen stellen aan Linda?!

Het Seksualiteitsbureau heeft een divers aanbod van voorlichtingen en groepscounselingsprogramma’s voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (klik op het type onderwijs om het voorlichtingsaanbod te bekijken). Afhankelijk van de beoogde doelstelling kan je kiezen voor een eenmalige gastles of een lessenreeks.

Benieuwd wat leerlingen van de lessen vinden? Dat lees je hier!

Kerndoelen basisonderwijs

Het Ministerie van OC&W onderkent de rol van het onderwijs bij relationele en seksuele en vorming. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in kerndoel 38 voor het basisonderwijs. Dit betekent dat de school verplicht is om hieraan aandacht te besteden.

  • Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Het thema relaties en seksualiteit sluit ook goed aan op al bestaande kerndoelen:

  • Kerndoel 34:  De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  • Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Kerndoelen voortgezet onderwijs

De rol van het onderwijs bij seksuele en relationele vorming wordt onderkend door het Ministerie van OC&W. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de school verplicht is om hieraan aandacht te besteden.

De informatie over de kerndoelen is afkomstig van seksuelevorming.nl. Lees op deze site ook meer over het belang van seksuele voorlichting aan kinderen en jongeren.