Seksuele en relationele diversiteit in de organisatie

– creëer een open en inclusieve cultuur binnen uw organisatie –

 

In Nederland is nog steeds sprake van een sterk heersende heteronorm, stereotypering en een dubbele moraal ten opzichte van mannen en vrouwen. Veel mensen zijn zich niet bewust van hun eigen normen en waarden en de invloed die dat heeft op hun manier van omgaan met anderen en de boodschap die zij doorgeven.

Professionals uit de zorg- en welzijn komen met veel verschillende mensen in aanraking. Om een open en inclusieve cultuur te scheppen, zowel binnen het bedrijf als naar buiten toe, is bewustwording nodig. Die bewustwording wordt in deze training gecreëerd door het vergroten van kennis. Daarnaast worden er ook nieuwe vaardigheden aangeleerd in het benaderen van anderen.

Medewerkers ontwikkelen een open en gendersensitieve houding en treden open en onbevooroordeeld in het contact met anderen op het gebied van relationele en seksuele diversiteit.

Inhoud training:
  • Bewustwording van de eigen normen en waarden en de invloed hiervan op het aangaan van (professionele) relaties
  • Kennisupdate over gender, sekse, stereotypering, relationele diversiteit en de dubbele moraal
  • Casuïstiek bespreking over situaties in de praktijk en adequate professionele reacties
Indien gewenst (tegen meerprijs):
  • Gesprekken oefenen met trainingsacteur