Seksuele voorlichting

Het Seksualiteitsbureau biedt seksuele voorlichting voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.
Ook groepscounseling, spreekuren en individuele begeleiding op school is mogelijk!

 

Waarom seksuele voorlichting?

Kinderen en jongeren maken grote veranderingen mee op het gebied van relaties en seksualiteit. Hun lichaam verandert, zij ontwikkelen hun eigen genderidentiteit en seksuele voorkeur, gaan de eerste (intieme) relaties aan en beginnen te experimenteren met seks.

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren de juiste kennis en vaardigheden hebben om seksueel gezonde keuzes te maken.

Het Seksualiteitsbureau helpt daarbij door een divers aanbod van seksuele voorlichting voor alle niveaus van het:
> basisonderwijs
> voortgezet onderwijs
> middelbaar beroepsonderwijs
> hoger beroepsonderwijs


Alle voordelen van seksuele voorlichting op een rijtje:

Voor de leerlingen:

  • Leerlingen kunnen op basis van goede, betrouwbare informatie seksueel gezonde keuzes maken en worden weerbaarder
  • Leerlingen durven eerder vragen te stellen over seksualiteit (ook bij nare ervaringen!)
  • Leerlingen leren respectvol met elkaar om te gaan
  • Leerlingen ontwikkelen normen en waarden op het gebied van seksualiteit

Voor docenten:

  • Docenten kunnen tijdens deze les eventuele problemen signaleren
  • Docenten kunnen deze les gebruiken als aanknopingspunt voor een gesprek met een leerling waar zij zich zorgen over maken

Voor scholen:

  • De onderwijskerndoelen verplichten scholen aandacht te besteden aan seksuele diversiteit en het aangeven van grenzen.
  • Voor het themacertificaat Seksualiteit & Relaties van het kwaliteitskeurmerk Gezonde School (lees hier meer over de Gezonde School).

Beginnen jongeren ook eerder aan seks als ze seksuele voorlichting krijgen?

Nee, juist niet! Kinderen/jongeren die leren praten over seksualiteit en betrouwbare informatie hierover krijgen beginnen volgens onderzoeken juist later aan seks en het is vaker een weloverwogen keuze in plaats van iets ‘dat hen overkomt’.

Eenmalige les of een lessenreeks?

Een eenmalige voorlichtingsles vergroot de kennis van leerlingen op het gebied van seksuele gezondheid, denk bijvoorbeeld aan de algemene seksuele voorlichting of de boeiende biologieles. Vindt u het belangrijk dat er naast het vergroten van kennis ook wordt gewerkt aan de houding en vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit? Dan kunt u kiezen voor een uitgebreider lespakket, zoals Lang Leve de LiefdeKriebels in je BuikGirls’ Talk of Make a Move.

Alleen maar maatwerk

Elke voorlichting wordt op maat gemaakt, zodat de les goed aansluit bij de leeftijd en ontwikkeling van de klas.
Wilt u een voorlichting over een specifiek thema, zoals wensen en grenzen of seksuele diversiteit? Neem dan contact op voor de mogelijkheden. Op alle diensten van het Seksualiteitsbureau zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

En bent u benieuwd wat de leerlingen en docenten van deze lessen vinden?
Lees dan hier hun reacties!
Seksuoloog in Utrecht