Kriebels in je buik (basisonderwijs)

Boekentips seksuoloog Utrecht

Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Kinderen ontdekken namelijk al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit.

Kriebels in je Buik is een lespakket dat speciaal ontwikkeld is voor groep 1 t/m groep 8 in het basisonderwijs.

Inhoud

De lessen van Kriebels in je Buik ondersteunen de leerlingen bij hun seksuele ontwikkeling, passend bij de leeftijd en belevingswereld. Ze zijn onderverdeeld in vier thema’s:

  • Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
  • Voorplanting en gezinsvorming
  • Sociale en emotionele ontwikkeling
  • Seksuele weerbaarheid

Specifieke thema’s die aan bod komen, zijn: het eigen lichaam, zelfbeeld, verschillen tussen jongens en meisjes, bloot zijn, vriendschap, verliefdheid, verkering, relatievorming, seksuele diversiteit, veranderingen in de puberteit, voortplanting, zwangerschap, bevalling, seksualiteit, zelfbevrediging, media, weerbaarheid, wensen en grenzen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, anticonceptie en soa’s.

Bent u als school bezig om het Gezonde School themacertificaat Relaties en Seksualiteit te behalen? Kriebels in je Buik is het vernieuwde lespakket van Relaties & Seksualiteit, een erkende Gezonde School lesmethode, lees meer hierover op www.gezondeschool.nl

Kriebels in je Buik is door het RIVM Centrum Gezond Leven erkend als goed onderbouwd en is ontwikkeld door Rutgers

Duur: 1 uur per les
Prijs: €149 per les

Waarom is seksuele vorming in het basisonderwijs belangrijk?
Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. De basisschool kan met educatie en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen.
Lees meer hierover op www.seksuelevorming.nl

En nee, de lessen aan groep 1 & 2 gaan natuurlijk nog niet echt over seks…
Alle lessen sluiten aan bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. In groep 1&2 gaan de lessen bijvoorbeeld over het eigen lichaam, zelfbeeld, verschil tussen jongens en meisjes, knuffelen en vriendschap.

Written By
More from Linda
Interview De Upstarter
Dwight Gefferie van De Upstarter sprak met mij over mijn werk als...
Read More
Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *